Hyrdebrev om menneskelig seksualitet

Paktstegnet, regnbuen, er i vår tid blitt merket for en kulturell og politisk bevegelse. Vi anerkjenner alt det som er edelt i bevegelsens målsetning, skriver de nordiske biskoper i sitt hyrdebrev.

Les mer

Pavelige ressurser

Oversikt over pavelige dokumenter og ressurser som involverer katolske skoler.

Les mer

Hva er en retrett?

En retrett går ut på å ta tak i seg selv, – i en prosess gjennom stillhet og ettertanke.

Les mer

Skoleårets første gudstjeneste

Ved begynnelsen av nytt skoleår er alle elever med på skolegudstjeneste eller -messe.

Les mer

Liturgi, bønner og tekster

Lenker/ressurser om liturgi og ritualer i den katolske kirke.

Les mer

Askeonsdagsmesse 2021

Opptak fra askeonsdagsmesse i St. Paul kirke 17. februar 2021.

Les mer

Flest katolikker i Bergen

I Bergen finnes både katolsk grunnskole og gymnas. St. Paul skole ligger vegg i vegg med sognekirken.

Les mer

Bare spør skolepresten!

Hva har du alltid lurt på men aldri turt å spørre en prest om?

Les mer

Allehelgensaften og Halloween

Den 31. oktober feirer Den katolske kirke Allehelgensaften. De påfølgende dagene feires Allehelgensdag og Allesjelersdag.

Les mer

Klasseturer som dannelsesreiser

Det har i flere år vært en tradisjon for at avgangsklassene ved St. Paul skole gjennomfører klassetur til Roma.

Les mer

Neste side »