Flest katolikker i Bergen

Del innlegget

I Bergen finnes både katolsk grunnskole og katolsk gymnas. St. Paul skole ligger vegg i vegg med sognekirken.

– Det er veldig viktig for menigheten at skolen er her. Det er helt naturlig for barna å være katolikker og delta i messen. Mange kommer innom kirken for å be. Det er et helt unikt miljø å formidle troen i. Vi merker det godt i katekesen ved at det er en forskjell mellom de barna som går på skolen og de som ikke gjør det, sier sogneprest i St. Paul menighet Alois Brodersen i en artikkel på katolsk.no.

– Kirken har også gjennom skolen en bred møteplass. På gymnaset er det enda flere som ikke er katolikker, og dette gir Kirken en kontaktflate ut mot byens befolkning som er viktig. Går man på en katolsk skole, kan man ikke unngå å møte Kirken og troen, og kanskje bli påvirket av den.

Les hele artikkelen her