Skoleårets første gudstjeneste

Del innlegget

Ved begynnelsen av nytt skoleår er alle elever med på skolegudstjeneste eller -messe.

Kirken er et godt sted å være og et godt sted for ro i en ellers hektisk hverdag.

 

 

For noen av elevene våre er dette en helt ny opplevelse. De skal lære den katolske kirkes liturgi, og nye rutiner skal innøves.

Dette er en del av læringen og dannelsen ved St. Paul skole.