Messe ved skolestart 2022

Nå er skoleåret i gang for fullt, og alle elever har vært med på skolemesse. 

Les mer

Skoleårets første gudstjeneste

Det nye skoleåret er godt i gang, og i dag er alle elever med på skolegudstjeneste eller -messe.

Les mer

Skolemesse ved skolestart

Kirken er et godt sted å være og et godt sted for ro i en ellers hektisk hverdag.

Les mer

Skolemesse ved åpning av skoleåret

Det var god stemning i kirken da årets førsteklasse toget inn i kirken for aller første gang i dag.

Les mer