Messe ved skolestart 2023

Del innlegget

Skoleåret er i gang for fullt, og alle elever har vært med på skolemesse.

For noen av elevene våre er dette en helt ny opplevelse. De skal lære Den katolske kirkens liturgi, og nye rutiner skal innøves. Dette er en del av læringen og dannelsen ved St. Paul skole.

Spente elever i første klasse var med på sin første skolemesse og sang for alle i kirken sammen med sine faddere i 5. klasse.