Ukeplaner for 2. klasse

Klikk på bilde eller overskrift for å komme til ukeplanene.

Les mer

Redusert foreldrebetaling for SFO

Skoleåret 2022/2023 tilbyr St. Paul skole redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen.

Les mer

Småskolens julespill 2021

Se video av småskolens julespill.

Les mer

Velkommen til skolestart!

Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Les mer

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Les mer

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Les mer

Småskolens julespill 2020

Velkommen til et flott og sjarmerende julespill av småskoletrinnet!

Les mer

Informasjon om kartleggingsprøver 1. – 4. klassetrinn

Kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter skal brukes av lærere for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen.

Les mer

Karneval på småskolen

Småskolen har arrangert karneval i gymsalen.

Les mer