Ukeplaner for 1. klasse

Klikk på bilde eller overskrift for å komme til ukeplanene.

Les mer

Skolekatalog – fotografering

Vi skal ha fotografering av elevene i høst. Dette gjør vi hvert 2. år. Vi håper alle elevene er på plass til klassebildet.

Les mer

Redusert foreldrebetaling for SFO

Fra høsten 2021 tilbyr St. Paul skole redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen, på lik linje med offentlig SFO.

Les mer

Velkommen til skolestart!

Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Les mer

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Les mer

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Les mer

Informasjon om kartleggingsprøver 1. – 4. klassetrinn

Kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter skal brukes av lærere for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen.

Les mer

Se artikler om