Ukeplaner for 1. klasse

Klikk på bilde eller overskrift for å komme til ukeplanene.

Les mer

Småskolens julespill 2020

Velkommen til et flott og sjarmerende julespill av småskoletrinnet!

Les mer

Lanternevandring i mørket

Elever på småskolen har laget lykter og lanterner og lett etter Lyktemannen ute i mørket.

Les mer

Velkommen til skolestart!

Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Les mer

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Les mer

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Les mer

Informasjon om kartleggingsprøver 1. – 4. klassetrinn

Kartleggingsprøvene i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter skal brukes av lærere for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen.

Les mer

Smitteverntiltak ved St. Paul skole

Vi planlegger nå hvordan åpning og oppstart skal forløpe og vil komme med nærmere informasjon i løpet av helgen.

Les mer

Påskehilsen

Verden viser om dagen en urokkelig tro på aldri å gi opp kampen for livet. Det finnes nemlig et daggry.

Les mer

Karneval på småskolen

Småskolen har arrangert karneval i gymsalen.

Les mer

Neste side »

Se artikler om