Allehelgensaften og Halloween

Del innlegget

For Kirken er både Alle-helgeners-dag (01. november) og Alle-sjelers-dag (02. november) viktige markeringer i løpet av kirkeåret. (Festen blir ofte flyttet til nærmeste helg.)

Allehelgensdag er der for å feire alle salige og hellige som kjennes i Kirken. Det er alt for mange til at hver salig eller helgen kan feires med sin egen messe, men her slår man alle sammen. Først av dem alle er Maria, Guds Mor, som er den som først anropes i Allehelgenslitaniet.

Mens Allehelgensdag er fest som dem som man regner alt har nådd Himmelens herlighet, er Allesjelersdag en forbønnsdag for dem som ennå regnes å være i purgatoriet (skjærsilden). Ikke minst i Middelhavslandene er Allesjelersdag en dag for å minnes avdøde slektninger og hvor man ofte går på gravplassene og tenner lys, gjerne etter å ha deltatt i en messe i kirken.

Allehelgensaften feires kvelden før allehelgensdag. Markeringen av kvelden er opprinnelig en kristen skikk som også har utviklet seg til en ikke-religiøs feiring utenfor Kirken.

Den katolske kirke i Norge feirer:

  • Allehelgensaften kvelden 31. oktober
  • Allehelgensdag 1. november fest for Kirkens helgener
  • Allesjelersdag 2. november dag hvor vi minnes våre avdøde og ber om deres forløsning

Halloween er/har blitt noe annet

I populærkulturen og av handelsstanden feries Halloween som er en salig blanding av mange tradisjoner fra ulike land, men hvor elementer både fra Allehelgensdag og Allesjelersdag også inngår. For de som trenger en årsak til en feiring eller til å kle seg ut er det sikkert greit nok, så lenge de ikke skremmer små barn eller gamle. Men å betrakte Halloween som er kristen feiring blir feil.

I følge Store norske leksikon er navnet Halloween en sammentrekning av det engelske navnet på Allehelgensaften – «All Hallows Eve». Halloween har sin opprinnelse fra England og Irland, men kom til Norge som en kulturimpuls fra USA. Dagen feires nå overalt i den vestlige verden. I Norge fikk halloweenfeiringen et gjennombrudd på begynnelsen av 2000-tallet.

Halloweenfeiringen har tatt opp i seg trekk fra flere hedenske høstfester, blant annet den romerske festivalen for Pomona og kelternes fest for dødsguden Samhain. Den sterke dødssymbolikken i amerikansk halloweenfeiring med skjeletter, hodeskaller, flaggermus og teaterblod er inspirert av den meksikanske allehelgensfeiringen, De dødes dag.