Hva er en retrett?

Del innlegget

Ofte er vi for opptatte med å være opptatt, ofte har vi det for travelt i livet vårt. Dette gjør at vi blir slitne og mister fokuset. Derfor har mennesker gjennom alle tider følt behov for å trekke seg tilbake fra tid til annen. Og begrepet ”retrett” betyr ikke noe annet enn ”å trekke seg tilbake”. Det betyr å sette av tid til Gud, å endre fokuset, å bryte med de vanlige rutinene ved å trekke seg bort fra støy, tidsklem og våre vanlige forpliktelser til et stille sted slik at vi kan åpne våre sanser og våre hjerter og lytte til det Gud har å si til oss.

En retrett går ut på å ta tak i seg selv, – i en prosess gjennom stillhet og ettertanke.

«Hvem er jeg, og hva vil jeg med mitt liv?» er tanker de fleste av oss stundom stiller.

Å foreta en retrett er en årviss foreteelse blant katolske skoler i resten av Europa, og i verden forøvrig. For oss i diaspora – «i utkanten av det katolske området» – er det en til dels ny begivenhet, som kan danne utgangspunkt for nye tradisjoner.

«Hvem er jeg, og hva vil jeg med mitt liv?» og tilsvarende spørsmål skaper utgangspunkt for en dannelsesreise, der en har fokus både på seg selv som skapende individ og «de andre»,- relasjonene vi skal utvikle oss i forhold til og sammen med.

Skoleretretten er tett knyttet til vår dannelsesreise her på St. Paul skole. Vi stopper opp og ser hvor langt vi har kommet, om vi har slått inn på rett vei og hvor og hvordan vi skal gå videre. En retrett kan åpne våre øyne slik at vi kan se virkeligheten på en annen og bedre måte.

Rent praktisk gjør vi det slikt at vi setter av en halv skoledag til hver gruppe der vi samles for å lytte, være stille, reflektere og gjøre noen aktiviteter knyttet til et tema som er meningsfullt for oss – fra en meditativ start på morgenkvisten til kreative aktiviteter knyttet til sosial kompetanse og empati utover dagen. Til avslutning følger en oppsummering med selvrefleksjon og presentasjon av dagens «reise.»

Målet er å tilrettelegge for et livsløp i refleksjon i forhold til samme problemstillinger og løsningsforslag som her introduseres: Gnothi seauton eller «kjenn deg selv».