Laudato Si’-retrett

I uke 3 hadde father Stephen og studenter fra University of Glasgow retrett med elever ved St. Paul skole og St. Paul gymnas

Les mer