Pavelige ressurser

Del innlegget

Oversikt over pavelige dokumenter og ressurser som involverer katolske skoler.

Erklæring om menneskelig brorskap for verdensfred og sameksistens

Global Compact on Education

Laudato Si’

  • Laudato Si’
    Encyklika av Pave Frans om å ta vare på vårt felles hjem – jorden.

Fratelli tutti

Planet Fraternity

  • Planet Fraternity
    Digital plattform for prosjektsamarbeid som skal danne grunnlag for vennskapsbånd og brorskapsfølelse mellom skoler i hele verden.