Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler

Oversikten som her presenteres, tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor, med stor spredning i kompetanse blant lærere som underviser i kristendomsfagene (KRLE, Kristendom, Religion og etikk).

Les mer

Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler [folder]

Folderen viser en kortfattet oversikt som tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor med stor spredning i kompetanse for lærere som underviser i kristendom.

Les mer