Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler

Del innlegget

Studier i kristendom og katolske emner for lærere ved katolske skoler som skal undervise i KRLE, Kristendomsfag og Religion og etikk

Oversikten som her presenteres, tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor, med stor spredning i kompetanse blant lærere som underviser i kristendomsfagene (KRLE, Kristendom, Religion og etikk). Det er variasjon mellom skolene både når det gjelder antall troende katolikker med høy kompetanse, de mange troende hvor en er usikker på den faglige kompetansen, og lærere med usikker eller mangelfull trosforankring. Vi ser også utfordringer ved at for få av lærerne er aktive katolikker.

For å forhindre at utfordringene vokser over tid, har vi samlet ulike tilbud av tilleggsutdanning for lærere i kristendomsfagene. Disse vil kunne bidra til at lærerne opprettholder et godt faglig nivå og samtidig gi dem økt kunnskap om trosformidling i undervisningen. Det vesentlige som skiller våre skoler fra offentlige, er at de katolske skolene er godkjente nettopp på grunn av deres katolske forankring, jfr. privatskoleloven §1-1 og ØSK artikkel 13-3. Hele skolens liv er trosformidling. Det er derfor avgjørende at lærerne har god forståelse for dette.

Den allmenne kunnskap om trosspørsmål som grunnleggende for menneskers liv, og den kristne og katolske tradisjon spesielt, er sterkt redusert i dagens samfunn. Vi kan ikke ta som forutsetning at enhver søker til våre skoler har nødvendige basiskunnskaper om kristen/katolsk tro eller religiøs forståelse.

I oversikten finnes mange tilbud hvorav det meste er tilleggsutdanning. For de fleste vil CREDL i Glasgow være det enkleste alternativet for å sikre enkel basiskunnskap på tvers av kristne/katolske emner. For lærere i de ulike kristendomsfagene kreves ytterligere utdanning. Noen av de andre modulene i oversikten forutsettes imidlertid å komme på toppen av basiskunnskaper og grunnleggende forståelse.

Skolekontoret, 30.09.2020

Last ned
Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere 20.10.2020