Tilleggsutdanning på universitetsnivå for kristendomslærere ved katolske skoler [folder]

Folderen viser en kortfattet oversikt som tar utgangspunkt i en realitet som de katolske skolene står overfor med stor spredning i kompetanse for lærere som underviser i kristendom.

Les mer

Egen måte å tenke skole på

Man trenger ikke være katolikk for å jobbe på en katolsk skole, men man må være innforstått med hvordan vi jobber her.

Les mer

« Forrige side