Skriftlig eksamen 2018

Informasjon om skriftlig og muntlig eksamen 2017 og oversikt over aktuelle datoer.

Les mer

Muntlig eksamen 2018

Muntlig eksamen for elever ved St. Paul skole gjennomføres fredag 15. juni. Eksamen består av en forberedt presentasjon av et tema, og en fagsamtale.

Les mer

Nasjonale prøver høsten 2017

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Les mer