Beredskap og krisehåndtering

Del innlegget

Viktige telefonnumre:

Skolens sentralbord
55 21 59 00

 

Politi og redningssentral
112

 

Brann og større ulykker
110

Se skolens branninstruks

 

Ambulanse og medisinsk nødhjelp
113

 

Legevakt
116 117

 

Skolens beredskapsgruppe

Del innlegget

959 29 210 Rektor Ronny Michelsen – beredskapsleder I

959 12 991 Jan Wilhelm Werner – beredskapsleder II/stedfortreder I

951 53 079 Inspektør Kari-Anne Folkedal – stedfortreder II

909 33 717 Seniorkonsulent Svein Johannessen – stedfortreder III

________

921 60 000 Driftsleder Balan Sivagurunathan

924 89 033 Skoleprest pater Erik Andreas

Andre viktige telefonnumre

Del innlegget

55 21 59 50 St. Paul menighet

55 55 63 00 Vest politidistrikt

55 56 87 60 Bergen legevakt

55 36 11 80 Barnevernvakten

55 31 50 50 Krisesenteret for Bergen og omegn

Sammen med POLITIET leder og koordinerer SKOLENS BEREDSKAPSGRUPPE oppgavene ved

  • alvorlige ulykker
  • ødeleggelse av arbeidssted, for eksempel ved brann
  • skyteepisoder
  • gisselsituasjoner
  • bombetrussel/bombeangrep
  • alvorlige voldsepisoder

POLITIET på 112 gis høyeste prioritet!

Det er kun POLITIET og REKTOR som har rett til å uttale seg til pressen.