Beredskap og krisehåndtering

Viktige telefonnumre:

Skolens sentralbord
55 21 59 00

 

Politi og redningssentral
112

 

Brann og større ulykker
110

Se skolens branninstruks

 

Ambulanse og medisinsk nødhjelp
113

 

Legevakt
116 117

Skolens beredskapsgruppe

95 92 92 10 Rektor Ronny Michelsen – beredskapsleder I

95 91 29 91 Inspektør Jan Wilhelm Werner – beredskapsleder II/stedfortreder I

95 15 30 79 Inspektør Kari-Anne F Førland – stedfortreder II

90 93 37 17 Seniorkonsulent Svein Johannessen – stedfortreder II

________

46 38 37 91 Vaktmester Ricardas Lape

97 46 77 35 Helsesøster Ingrid Hegvold

92 48 90 33 Skoleprest pater Erik Andreas

Andre viktige telefonnumre

55 21 59 50 St. Paul menighet

55 55 63 00 Vest politidistrikt

55 56 87 60 Bergen legevakt

55 36 11 80 Barnevernvakten

55 31 50 50 Krisesenteret for Bergen og omegn

Sammen med POLITIET leder og koordinerer SKOLENS BEREDSKAPSGRUPPE oppgavene ved

  • alvorlige ulykker
  • ødeleggelse av arbeidssted, for eksempel ved brann
  • skyteepisoder
  • gisselsituasjoner
  • bombetrussel/bombeangrep
  • alvorlige voldsepisoder

POLITIET på 112 gis høyeste prioritet!

Det er kun POLITIET og REKTOR som har rett til å uttale seg til pressen.

Stikkord

Tema/kategori