Branninstruks

Del innlegget

Brann og større ulykker
Telefon 110

 

Før det brenner:
Gjør deg kjent med:

 • Rømningsveier
 • Plassering av håndslukkingsapparater, brannslanger, manuelle brannmeldere og evt. annet utstyr
 • Hvordan slukkeutstyr fungerer
 • Felles møteplass for skolen
 • Generell branninnstruks

 

Ved brannalarm

 • Avslutt all aktivitet umiddelbart
 • Be elever og andre besøkende, forlate lokalet og gå til møteplassen
 • Sørg for at vinduer og dører er stengt
 • Ta opptelling av elever på møteplassen og varsle brannansvarlig
 • Brannansvarlig, inspektør eller rektor, møter event. brannvesen og informerer om status
 • Ingen forlater møteplassen før brannansvarlig gir beskjed.

 

Når du oppdager brann

 • Varsle straks personer i umiddelbar fare
 • Utløse manuell melder eller varsle kontoret som utløser alarm
 • Iverksette evakuering
 • Forsøk, om mulig, å slukke brann

 

Rekkefølgen på ovennevnte punkter må du avgjøre selv ut fra situasjonen

Jan Wilhelm Werner, inspektør
Ronny Michelsen, rektor
28. august 2018