Nettvett og personsikkerhet

Del innlegget

En bekymringssamtale med Politiet kan være nyttig når et problem har oppstått. Dette er noe helt annet enn en anmeldelse og tilhørende saksgang. En bekymringssamtale fører ikke til noen arkivregistrering.

Det som hos Politiet tidligere het «ungdomsavdelingen», heter nå Avsnitt for kriminalitetsforebygging.

Nyttige lenker

Mobbeombud Mari-Kristine Morberg
Mobbeombud Mari-Kristine Morberg Foto: Hordaland Fylkeskommune

Mobbeombudet i Hordaland Mari-Kristine Morberg rettleder i saker som handler om psykososialt miljø, barnets retter og hvordan du kan gå frem dersom du ikke har det bra