Skoleskyss

Del innlegget

Elever på 2. – 10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på 1. årstrinn er skyssgrensen to kilometer. Elever som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uansett lengde på skoleveien.

Finn skjema for søknad om skyss på særskilt grunnlag og/eller legeerklæring ved medisisnske årsaker på:

Det er mulighet for skoleskyssbillett på mobil for elever på ungdsomstrinnet. Dette må godkjennes av foresatte på følgende skjema: