Skoleskyss

Del innlegget

Elever på 2. – 10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på 1. årstrinn er skyssgrensen to kilometer. Elever som har spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uansett lengde på skoleveien.

Se