Inspirert av filosofen Mounier

Del innlegget

Rektor Ronny pensjonerer seg til sommeren

– Jeg er takknemlig for å være på en skole hvor man respekterer et religiøst menneskesyn. Som ansatt ved en kristen katolsk skole får jeg lov til å gjøre det som er viktig for meg, som å feire gudstjenester og messer i kirken sammen med elevene, be, synge før maten, snakke om det religiøse og få lov til å undre seg over livets mysterier, sier rektor Ronny i et intervju på katolsk.no har gjort med han i forbindelse med at han pensjonerer seg til sommeren.

Rektor Ronny sikter til at man på en kristen katolsk skole tar hensyn til alle sider ved mennesket, både det fysiske, det åndelige og det intellektuelle, slik at man får en helhetlig dannelse av personen.

– Det å kunne jobbe med den helheten gjør at det er annerledes å arbeide på St. Paul skole. Du får være en hel person og bruke alle dine fasetter, ikke bare hodet. Det er fantastisk å kunne tenne lys og be sammen når det har skjedd noe i livet til en elev. For meg skaper dette en helhet og mening.

Inspirert av den franske katolske filosofen Emmanuel Mounier

På spørsmål om hvilke egenskaper hans etterfølger som rektor ved St. Paul skole bør ha, svarer han at som rektor er det viktig å være lyttende og kunne kommunisere, og utdyper:

– En rektor må være tydelig, omsorgsfull og tilgjengelig. De som har tenkt å søke på stillingen bør ha solid pedagogisk bakgrunn og ha et blikk for skoleutvikling, visjoner. Man må være reflektert og ha et ønske om godt samarbeid med skolens styre, skolens ledelse, ulike team og lærere, øvrig personale og foresatte. Deltakende ledelse er et stikkord her.

– Drømmen er at min etterfølger nærmer seg filosofen Mouniers ideal for hvordan en lærer skal være; et sterkt menneske i relasjon, i tilstedeværelse og i dialog. Noen med naturlig utstråling, en som våger å stå for noe uten at man har behov for å forsvare sine standpunkt hele tiden.

Les hele intervjuet på katolsk.no her

Se stillingsannonse for ny rektor her