Læreplaner
for de katolske skolene i Norge

De katolske skolene har en egen Læreplan for de katolske skolene i Norge som setter undervisningen inn i vår sammenheng. Læreplanen inneholder Generell læreplan, Læreplan i kristendomskunnskap for katolske grunnskoler i Norge og  Læreplan i kristendomskunnskap for katolske videregående skoler i Norge.

Forøvrig er det et meget stort sammenfall mellom undervisningen hos oss og i kommunale skoler. Vi har noen endringer og justeringer i planen for kristendomsfaget. I de andre fag følger vi fagplanene for det kommunale skoleverk (Kunnskapsløftet).

Se også Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen (Regjeringen.no)

Elevene ved St. Paul skole føres frem mot offentlige avgangsprøver og får det samme vitnemål som elever i kommunale skoler. Våre elever har også de samme rettigheter med hensyn til skolelege, skolepsykolog, særlig tilrettelagt undervisning og mer.

Tema/kategori