pontifikalmesse_grunnsten_1990

Fra pontifikalmessen under grunnstennedleggelsen 4. mai 1990