Bispevisitas på St. Paul skole

Del innlegget

Kjære alle sammen!

I dag har vi besøk eller visitas av sjefen for den katolske kirke i Sør-Norge – biskop Bernt Eidsvig. Biskop Bernt har vært prest her i Bergen og var lærer på St. Paul skole på 80-tallet. Vi er glad og takknemlig for at vi sammen kan feire messen i dag. Velkommen! sa rektor Ronny i sin velkomsttale i St. Paul kirke.

Kjære venner ved St. Paul skole!

Da jeg ble skoleprest for godt over 35 år siden, ble det feiret noen gudstjenester: ved skoleårets begynnelse og slutt, askeonsdag, jul og påske. Disse gudstjenestene var svært godt forberedt og engasjerte både elver og lærere.

Jeg ble inspirert til å tenke videre og spurte rektor Gjermund Høgh om det var mulig å ha messe en gang i uken, i det store frikvarter. En klasse skulle forberede, og elever fra de andre klassene kunne komme, om de ville. Dette gikk rektor med på , og det var min oppgave og min glede å ha ansvaret for denne messen i åtte år. snart merket vi at foreldre og besteforeldre også likte disse messene. Mange av dem gikk ikke i kirken ellers, eller var ikke katolikker. men å be sammen med elevene ved St. Paul skole, det ville de gjerne.

I midten av 80-årene ble det klar det de gamle skolebygningene på Florida ville bli ekspropriert, og det var et spørsmål om skolen hadde en fremtid. Noen mente katolske skoler hørte fortiden til, de fleste håpet vi kunne finne en løsning. Biskop Schwenzer hadde for lite penger, men var villig til å hjelpe med det han hadde. Han henvendte seg til St. Bonifatiuswerk i Tyskland, og vi fikk besøk av en meget alvorlig prest som ikke sa stort, men han kom i messen en gang – og det hjalp. Han sa til de som bestemte slikt, at St. Paul skole var det verdt å støtte, for der hadde han møtt elever  som gledet seg over messen.

Den alvorlige tyske presten var ikke interessert i rektor eller lærerne, ikke en gang i prestene. Han snakket knapt med oss. Men han så seg godt om i skolegården. Det han så der og i messen, var avgjørende. Slik er det også for meg. Bispedømmet vil gjøre alt som er nødvendig for å støtte skolen så lenge det er elever her som det er verdt å satse på, som trives og som ber. Det er også derfor deres foreldre sender dere hit, de har tillit til at St. Paul skole gir dere mer enn en god utdannelse. Med det sier de også at de har tillit til skolens lærere og ledelse. Denne tillit deler jeg,  sa biskop Bernt i sin preken.

 

Se flere bilder fra bispevisitasen ved å klikke på bildet under.

Bispevisitas 2018