Bygging av ny skole

Del innlegget
Gravearbeid for ny skole

Graving der den gamle prestegården lå. Her kan vi se at universitetets SV-bygg ennå ikke var blitt bygd. (1990)

 

Graving under dagens sakristi

Her graves det under dagens sakristi (1990)

 

Byggegrop 1990

Byggegropen der skolens hovedbygg (høyblokken) står i dag (1990)

 

Sakristiet bygges 1990

Det nye sakristiet nærmer seg fullførelse (1990)

 

Byggerop 1990

Byggegropen som ble gravd ut der den gamle prestegården lå (1990)

 

Arkitektene som tegnet skolen 1990

De to arkitektene som tegnet skolen, Elin Strandenes og Helge Borgen, skuer ut over det kaoset som skulle bli dagens skole (1990)

 

Fra pontifikalmessen under grunnstennedleggelsen 4. mai 1990

Pontifikalmesse med biskop Gran i forbindelse med grunnstennedleggelsen til det nye skolebygget 4. mai 1990

 

Pater Daniel Stub la ned grunnsteinen 4. mai 1990

Pater Daniel Stub la ned grunnsteinen 4. mai 1990. Her sammen med søster Rita og sogneprest Bernt Eidsvig

 

Biskop Gran velsigner det påbegynte skolebygget

Biskop Gran velsigner det påbegynte skolebygget med vievann

 

Vaktmester Poolo 1990

Skolens vaktmester Poolo under byggingen (1990)