arkitektene_1990

Arkitektene som tegnet skolen 1990