Elevundersøkelsen – informasjon

Del innlegget

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn

 

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultatene kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. Statisikk fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettside Statistikk.

 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres på skolen på pc, nettbrett eller mobiltelefon. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

 

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, regnes svarene som personopplysninger. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Våre databehandlere må også følge det samme regelverket.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Når eleven har svart på undersøkelsen, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken til eleven og det eleven har svart. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har vi svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

I de tilfeller Utdanningsdirektoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må underskrive en taushetserklæring.

Les om utlevering av taushetsbelagte opplysninger til forskning

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget blant annet er forskrift til privatskoleloven § 2-3.

Elevene kan ikke kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene ikke kan knyttes direkte til eleven.

Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personopplysningsloven artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven § 8 og § 9 er det supplerende nasjonale rettsgrunnlaget.

 

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen eller Utdanningsdirektoratet. Du finner også mye informasjon på Udirs side Brukerundersøkelser.

Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.

Datatiulsynet er klageinstans for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Internett: udir.no