Fasteaksjonen 2020 #nullsult

Del innlegget

Valgfaget Innsats For Andre Lokalt ønsker i år å sette #nullsult Caritas Norges Fasteaksjon 2020 på dagsorden.

Dette vil de gjøre på forskjellige måter på skolen hver uke gjennom hele fasten.

#nullsult er tema – «Bevisstgjøring og aksjon» er vårt slagord!

Vi ser frem til en interessant, tankevekkende og spennende fastetid på St. Paul skole.

Vi gleder oss!

Hilsen IFA Lokalt