Debatt: HVORDAN REGULERE FRISKOLENE?

Del innlegget

I Norge går litt over 4 prosent av grunnskoleelevene på friskoler.

Vi har en regjering som har sagt at den vil gjennomføre en tillitsreform i den offentlige skolen. Ifølge Kristin Clemet, leder for den den liberale tankesmien Civita, er reformene overfor friskolene preget av mistillit.

Hun spør derfor:

  • Hvordan bør vi regulere friskolene i Norge for at vi samlet sett skal få et best mulig skolesystem for flest mulig elever?
  • Har vi en god nok regulering nå, eller kan den bli bedre?
  • Hvordan kan offentlige skoler og friskoler sees i sammenheng på en måte som gjør at skolesystemet, sett under ett, blir best mulig?

En slik debatt ville vært kunnskapsbasert og til beste for elevene og for Norge.

Les hele debattinnlegget på Minervanett

Faktaresistent friskoledebatt [26.09.2022]