Kartleggingsprøver i småskolen

Del innlegget

Kartleggingsprøvene er lagd for å hjelpe skolene med å finne ut om det er noen av elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.

Fra 2023 skal kartleggingsprøvene gjennomføres digitalt for både 1. og 3. trinn.

Se nærmere informajson på Utdanningsdirektoratets side Kartleggingsprøver

Legg merke til følgende for St. Paul skole:

  • Kartleggingsprøvene på 3. trinn er obligatorisk for alle elever.
  • Prøvene på 1. trinn er frivillige prøver.
  • Selv om kartleggingsprøver er frvillig på 1. trinn, har St. Paul skole har valgt å gjennomføre de. Det betyr at kartleggingsprøvene er obligatoriske også for elevene på 1. trinn.
  • Det vil stå på ukeplanen når prøvene vil gjennomføres.