Klasserom

1. klasse

KONTAKTLÆRERE

Sunniva Vang Kristiansen
E-post: sunkr@stpaul.no

Silje Høye Steen
E-post: silco@stpaul.no

LÆRER
Sherrene M Santhiapillai

SKOLEASSISTENTER
Hilde-Mari Sebastian
Edwin T Arias