Klasserom

5. klasse

KONTAKTLÆRERE

Kristoffer Tveit
E-post: kritv@stpaul.no

Rebekka Larsen
E-post: rebla@stpaul.no


LÆRERE
Bodil Toft
Lisa Nilsen

SKOLEASSISTENTER
Susanne Lunder
Edwin T Arias