Klasserom

8. trinn

Når skal elever holde seg hjemme?

Utdanningsdirektoratet har listet opp hvordan forholde seg dersom elever har symptomer og er syk.

Gi beskjed ved sykdom og fravær!

Dersom en elev er syk og ikke kommer, gi beskjed til klassestyrerne på e-post før klokken 8.00!

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

Smitteverntiltak ved St. Paul skole

Vi planlegger nå hvordan åpning og oppstart skal forløpe og vil komme med nærmere informasjon i løpet av helgen.

KONTAKTLÆRERE 8A

Ulf Bjarne Aronsen
E-post: ulfar@stpaul.no

Johann C. S. Falkenberg
E-post: johfa@stpaul.no

KONTAKTLÆRERE 8B

Hedvig Johanne Dahlen
E-post: hedda@stpaul.no

Vilde Marie Holst Lunde
E-post: villu@stpaul.no