Klasserom

8. trinn

Velkommen til nytt skoleår!

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår mandag 19. august!

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

SUK – St Paul UngdomsKlubb

Elevrådet og Innsats for andre GLOBALT har startet en ungdomsklubb for elever fra 8. til 10. trinn.

Etterskole – for ungdomstrinnet

Etterskole er et tilbud fra St. Paul menighet til elever på ungdomstrinnet ved St. Paul skole.

Mellomtrinnet på fjelltur

Alle elevene i 5., 6. og 7. klasse har vært på fjelltur sammen. For en gjeng, for en tur og for en utsikt!

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Fra august 2018 er mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge.

Levende sykkelhjul på takterrassen

I forbindelse med Sykkel-VM 2017 i Bergen, lagde 6. og 7. klasse levende sykkelhjul på skolens takterrasse. [Se video]

KONTAKTLÆRER 8A

Pia Soltveit
E-post: piaso@stpaul.no

KONTAKTLÆRER 8B

Halldis Blom Madsen
E-post: halma@stpaul.no

TEAMLEDER

Silje Kristin Dyrstad
E-post: sildy@stpaul.no