Klasserom

8. trinn

Microsoft Office for elevene

Alle elever ved St. Paul skole har lisens for programpakken til Microsoft Office.

SOS-fest lørdag 26. oktober

SOS-festen på St. Paul skole har vært en tradisjon siden 1972. Se program for årets arrangement.

Kick-off konsert fredag 25. oktober

I forbindelse med skolens SOS-fest arrangerer elevene Kick-off konsert fredag 25. oktober.

Skolekatalog – fotografering

Vi skal ha fotografering av elevene i høst. Dette gjør vi hvert 2. år. Vi håper alle elevene er på plass til klassebildet.

Nulltoleranse mot mobbing

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt.

Mellomtrinnet på fjelltur

Alle elevene i 5., 6. og 7. klasse har vært på fjelltur sammen. For en gjeng, for en tur og for en utsikt!

Alle har rett til et trygt skolemiljø

Fra august 2018 er mobbeombudet i Hordaland et tilbud til alle barn og unge.

Levende sykkelhjul på takterrassen

I forbindelse med Sykkel-VM 2017 i Bergen, lagde 6. og 7. klasse levende sykkelhjul på skolens takterrasse. [Se video]

KONTAKTLÆRER 8A

Pia Soltveit
E-post: piaso@stpaul.no

KONTAKTLÆRER 8B

Halldis Blom Madsen
E-post: halma@stpaul.no

TEAMLEDER

Silje Kristin Dyrstad
E-post: sildy@stpaul.no