Skolegudstjeneste ved inngangen til påskeferien

Del innlegget
https://www.youtube.com/watch?v=902GeApIt60&t=5s
Start video for å se skolegudstjenesten i St. Paul kirke.

Salme: «Se, vi går opp til Jerusalem»
Se, vi går opp til Jerusalem, i hellige fastetider,
og skue hvor Jesus Krist Guds Sønn, i syndernes sted skal lide.

Se vi går opp til Jerusalem. Hvem ville med Herren våke,
og så som vår himmelske Fader vil, den smertens kalk å smake?

Se vi går opp til Jerusalem, til frelseren kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld, for dine synder og mine.

Se vi går opp til Jerusalem, til stadenden evig klare.
Vår Frelser har sagt at der Han er skal også vi med ham være.

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen

Salme: «Hør min bønn, Maria»
Hør min bønn, Maria, foran deg jeg kneler ned. Ta denne dag, la den bli din, og lær meg kjærlighet.
R.: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu!

Alt jeg har, det gir jeg, Moder, alt tilhører deg, bær det du frem til din Sønn, og lær meg bli som ham.
R.: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu!

Stille her, Maria, møter jeg ditt ømme blikk; her i din favn livet blir nytt, vår Moder nådefull!
R.: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu!