Skolens styre

Ajourført 26.01.2024

St. Paul skole er organisert som kirkelig stiftelse under

Oslo Katolske Bispedømme (OKB)

Org.nr. 938 431 744

Biskop
Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 23 21 95 00
E-post: Bernt.Eidsvig@katolsk.no

Skoleråd
Anne-Rigmor Stock Evje
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefoner: 23 21 95 57/454 07 409
E-post: Anne-Rigmor.Stock.Evje@katolsk.no

Skolens styre representerer skolen og er skolens øverste ansvarlige organ. Skolens styre er ansvarlig for at skolen drives i tråd med gjeldende regelverk og for at elevenes rettigheter oppfylles, jf. privatskoleloven § 5-1 første ledd.

Styrets oppgaver og ansvar etter privatskoleloven suppleres av stiftelsesloven.

Skolestyrets medlemmer

Styreleder
oppnevnt av OKB for perioden 01.08.2022-31.07.2024:
Stefan Lorf-Wollesen
Parkveien 32, 5007 Bergen
Telefon 976 05 327
E-post Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no

Styremedlem
oppnevnt av OKB for perioden 01.08.2022 – 31.07.2024:
Henrik von Achen
Seljebakken 3, 5145 Bergen
Telefon 924 45 843
E-post Henrik.von.Achen@uib.no

Styremedlem
oppnevnt av OKB for perioden 01.09.2023 –
Philip Pettersen
Telefon 411 23 060
E-post Philip.Pettersen@katolsk.no

Følgende kan delta (uten stemmerett) på styrets møter:

Rektor Ronny Michelsen – skolestyrets sekretær
Telefon 55 21 59 00 (sentralbord)
E-post rektor@stpaul.no

Representanter som er valgt for skoleårene 2022/2023 og 2023/2024:

 • Representant for foreldrene/FAU
  Ingrid Birce Müftüglu
 • Representant for pedagogisk personale
  Anne C Kismul Nordmo
  Stephanie Achen (vara)
 • Representant for andre ansatte
  Cecilie Jørgensen

Revisor:
Statsautorisert revisor Tom Henning Rønshaugen
RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, avd. Bergen
Telefon 55 55 77 77
E-post post@rsmnorge.no

Statlig tilsynsmyndighet:
Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen (fram til 31.07.2009).
Oppgaven med å føre tilsyn med private skoler ble i behandlingen av St.prp.nr. 1 (2008-2009) besluttet overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet. Overføringen trådte i kraft 1. august 2009.