St. Paul skoles logo

Del innlegget

Sverdet, kappen og bølger er symboler i skolens logo. Sverdet viser til at Paulus ble halshugd. Kappen er en del av romersk drakt og bølgene representerer de mange misjonsreiser Paulus foretok.

Det mest typiske symbolet for Paulus i kunsten er sverdet. Helgeners første symbol henspiller i regelen på måten de ble drept på. Paulus som romersk borger hadde rett til å bli halshugd, men andre som Jesus, Peter og Andreas ble korsfestet.

Sverdet kan imidlertid også henspeile til at Paulus var ”Kristi stridsmann”.

Kappen henspeiler til den ponsjo-lignende kappen for vinterbeskyttelse (”vandringskappen”) som var del av den romerske drakt og som man antar ble brukt av Paulus. Kappen kan også sees i sammenheng med prestens messehakel (hakel fra norrønt som betyr kappe). Kappen som kunne ha form som et telt og skulle være symbol for at presten trådde inn i ”kjærlighetens telt” når han tok på seg messeklærne. Kappens farge var rødlig, purpur eller karminrød, tegn på rik romersk kappe som overklassen brukte. Purpur var den dyreste av alle farger til klær. Fargen kunne kun lages av en sjelden purpursnegl. Alle kunne den gang lage fargene rødt, blått og gule fargebad. Purpur var noe ekstravagant.

Bølgene nederst viser til ferdsel på havet. Paulus mange misjonsreiser.

Vi fikk logoen laget etter en elevkonkurranse gjennom elevrådet på slutten av 1970 tallet, en onkel av elev Emilie Moseng Tellefsen vant. Dagens utforming er av Eduardo de Ibanez, tidligere spansk morsmålslærer ved skolen. Det var han som bearbeidet logoen. De tre bølgene henviser til Paulus’ 3 reiser. Eduardo designet logoen i fargene og utformet logoen som henger ved skolens lekeplass.

Han sier at bruken av symboler og farger og hva de står for er viktig:

  • SØLVFARGEN (omrisset) symboliserer ydmykheten, skjønnheten, ærligheten og integriteten
  • SVERDET står for omtanke (forsiktigheten), ærlighet
  • HVIT (bakgrunnen) er symbol på uskyld, fred og den absolutte ro
  • KARMIN (rød) står for barmhjertighet, mot, ære og seier
  • BLÅ står for hederlighet (trofasthet), rettferdighet og visdom

Vi kjenner gjennom mange år vår logo i rødt, blått og gult. Etter hvert vil nok vi alle bli familiær med logofargene karminrødt (purpur), blått og grått.

 

Ronny Michelsen
rektor

april 2011