Utdanningsdirektoratet – Udir

St. Paul skole står under offentlig tilsyn av Utdanningsdirektoratet.

På nettsidene deres finner du nytt om fag og opplæring, kompetansemål, eksamen etc.