Velkommen til skolestart 2021!

Del innlegget


Spente førsteklassinger vinker farvel til sine foreldre før de går inn til sin aller første skoletime.

Velkommen til skolestart og nytt skoleår for alle elever, foresatte og ansatte!