Velkommen til skolestart 2022!

Del innlegget

Spente førsteklassinger før de går inn til sin aller første skoletime.

Velkommen til skolestart og nytt skoleår for alle elever, foresatte og ansatte!