Administrasjon og IKT

Cecilie Jørgensen

Cecilie Jørgensen

kontormedarbeider/resepsjonist
cecjo@stpaul.no

Har ansvar for telefonsentral, resepsjon og arkiv. Ansvarlig for førstehjelpsutstyr i samråd med helsesøster.

Anne M. B. Johansen

Anne M. B. Johansen

regnskapsfører
annjo@stpaul.no

Har ansvar for regnskap og lønn.

Svein Johannessen

Svein Johannessen

seniorkonsulent
svejo@stpaul.no

Generelle administrative oppgaver. Har særlig ansvar for skolens administrative system, elevarkiv, personopplysninger, søknad om inntak og skolekyss. Er ansvarlig for skolens internettsider.

Balan Sivagurunathan

Balan Sivagurunathan

IT- og driftsleder
balsi@stpaul.no

Har ansvar for datautstyr, skolens nettverk, digitale sikkerhetsrutiner, personvern, drift/vedlikehold av skolebygning, renhold/renovasjon/smittevern, vedlikehold av skoleplass og utstyr på lekeplass.

Zavier Suresh P. Francis

Zavier Suresh P. Francis

IT-assistent/vaktmester
zavfr@stpaul.no

Har ansvar for reperasjon/vedlikehold av datautstyr og driftsbygning.