Røtter og vinger

Del innlegget

St. Paul skole ønsker å gi elevene gode skole- og barndomsminner. Vi ønsker så inderlig at elevene skal føle seg betydningsfulle. Likeså ønsker skolen at elevene skal ha en opplevelse av å være en ønsket deltaker i det sosiale fellesskapet i samfunn, familie, skole, kirke, i vennskap, erfare demokrati.

Skolen vil gi elevene kompetanse som gjør dem i stand til å delta effektivt og på en passende måte i en demokratisk kultur.  Det være seg:

Verdier

 • Verdsetting av menneskeverd og menneskerettigheter
 • Verdsetting av kulturelt mangfold
 • Verdsetting av demokrati, rettferdighet, rettskaffenhet, likestilling og lovregler

Holdninger

 • Åpenhet overfor andre kulturer, trosretninger, verdenssyn og skikker
 • Respekt
 • Samfunnsånd
 • Ansvar
 • Mestringstro
 • Toleranse for tvetydighet

Evner og ferdigheter

 • Evne til selvstendig læring
 • Evne til analytisk og kritisk tenkning
 • Evne til å lytte og observere
 • Empati
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
 • Lingvistiske, kommunikative og flerspråklige evner
 • Samarbeidsferdigheter
 • Konfliktløsningsferdigheter

Kunnskap og kritisk forståelse

 • Kunnskap og kritisk forståelse av jeg-et
 • Kunnskap og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
 • Kunnskap og kritisk forståelse av verden: politikk, juss, menneskerettigheter, kultur, kulturer, religioner, historie, media, økonomier, miljø, bærekraft.

Elevene må få tro og styrke på egen mestring så de kan”fly” ut i verden. De trenger noen tydelige røtter som fester dem til en god forankring, som igjen kan være til god nytte når vingene tar dem videre i livet til nye steder, utfordringer og opplevelser. Troen på Gud, erfaringene på St. Paul, de mange kompetansemål som er blitt tydeliggjort og forhåpentligvis erfart gjennom skolegangen for å mestre livet der ute, kan og bør være noe ballast om enn overveldende krevende.

Solide grunnlag til livets vandring i muligheter til å vokse til mer kunnskap, til dypere klokskap og ikke minst til større menneskelighet.

 

Ronny Michelsen
rektor

oktober 2018