Klasseturer som dannelsesreiser

Det har i flere år vært en tradisjon for at avgangsklassene ved St. Paul skole gjennomfører klassetur til Roma.

Les mer

Påskehilsen

Verden viser om dagen en urokkelig tro på aldri å gi opp kampen for livet. Det finnes nemlig et daggry.

Les mer

Røtter og vinger

St. Paul skole ønsker å gi elevene gode skole-og barndomsminner. Vi ønsker så inderlig at elevene skal føle seg betydningsfulle.

Les mer

Skolen utøver ansvar

Skolen skal forberede og beskytte barnet gjennom omsorg, kjærlighet, moralsk intuisjon samt ved en taktfull pedagogisk atferd.

Les mer