Klasseturer som dannelsesreiser

Del innlegget

St. Paul barne- og ungdomsskole er en katolsk flerkulturell friskole preget av klassiske dannelsesidealer.

Forskjellen på en rent kunnskapsformidlende skole og en skole som også er dannende, dreier seg om hvilken betydning kunnskapsstoffet får for elevenes egen tenkning og identitetsutvikling. Å huske og reprodusere lærestoffet er ikke danning. Danningsprosessene krever at eleven blir preget av kunnskapsstoffet på en slik måte at det blir en del av den beredskapen de har for å samhandle med andre.

St. Paul-elever har vært på dannelsesreiser til Benediktinerkloster Gerleve i Tyskland. St. Paul har opprettet en videregående skole tuftet på et solid dannelsesideal. Elevene våre får delta på retrett, 10ab og gymnaset drar til Roma for å få dannelsesinnslag.

Dannelse er altså et pedagogisk begrep, som skurrer for noen og appellerer til andre. Det er et begrep som henviser til gode manerer, tenker man, og de rette kulturelle interesser, som for eksempel klassisk litteratur og musikk, filosofi og visse typer idrett. Menneske er ikke noe en uten videre er, tenker man, men noe en blir.

Dannelsestenkning finner vi allerede i gresk filosofi, paideiatanken – den skulle blant annet hjelpe menneske til å tenke demokratisk og frigjørende, grunnlaget skulle tufte på visse erfaringer, en viss fagkrets dersom en skulle klare å bli et kvalifisert menneske, borger, mann og kvinne. Likeså Romerloven, Pax Romana, er grunnlaget for moderne juridisk tenkning. Forum Romanum og Kapitol i Roma var sentrum for en avansert politisk praksis.

Danning innebærer at en har danning av hele mennesket som mål og skal gi elevene mulighet til å forstå seg selv og verden, – utvikle sine evner og gi et grunnlag for å gjøre gode valg i livet. Barnet dannes gjennom møte med andre mennesker, kultur, historie, natur og samfunn, inkludert religion og livssyn. Dette har med danningen av hele mennesket å gjøre: intellektuelt, sosialt, fysisk og religiøst.

Møtet med kultur, historie, natur og samfunn, skjer også via kunsterfaringer og kunstnerisk utfoldelse. Vi trenger felles kulturelle referanser, og respekt og toleranse for ulikhet, og vi bør ikke bare lære om kunst og kultur, men også gjennom kunst.

Roma er Italias administrative, kulturelle og religiøse sentrum. Byen omslutter Vatikanstaten, som styres av paven og er det åndelige og administrative sentrum for den romersk-katolske kirken. Byen kalles derfor «den hellige stad» eller, på bakgrunn av dets kulturelle og historiske betydning, «den evige stad», på latin urbs aeterna. Vi ønsker at elevene skal få være med på en Pave-audiens, se Peterskirken og andre kjente kirker i sentrum. Kirker er et rom preget av Kristi stadige nærvær, en egen atmosfære av andakt, opplevelse, ro og tilbedelse. Her skal mennesker, elevene, lærerne, møte Gud på en mer konsentrert måte enn de oftest har anledning til å oppleve ute i hverdagslivet, i klasserommet – et annerledes og viktig rom for danning. Kunsten i kirkerom, gallerier og byrom gir en berøring som kan vitalisere noe i mennesket.

En rekke ting og symboler har sin faste plass i kirkerommet. Et krusifiks eller korsbilde skal henge slik at alle kan se det og ha oppmerksomheten rettet mot det. Liturgien og billedkunsten fra evangeliene kan gi oss opplevelse og refleksjon, at alle sakramentene handler om deltakelse i Jesus. Våre ritualer på skolen, kirketilhørighet, egenart, forbinder oss med visse dybdestrukturer i vårt liv, og i vår bevissthet. Ritualene, messene peker på en retning, bidrar til å binde oss til et felleskap, og viktige verdier finner en form og et uttrykk som også skaper trygghet, dannelse og glede forhåpentligvis. Alle kirkerommene, som Jon Fosse sier, er noe sublimt, en fullkomment, opphøyet erfaring av en transcendent storhet, overskridelse av vår normale evne til å bedømme eller gripe. Tenk å få slike møter og erfaringer i Roma!

Roma er et skattkammer for de som ønsker å se kunst fra antikken, renessansen og barokken, men du finner også tydelige spor etter middelalderen. Elevene vil få se kjente verk av blant annet Michelangelo, Caravaggio og Rafael.

Roma er en historisk by, og det er naturlig å oppsøke kjente plasser som Colosseum, Forum Romanum, Vatikanstaten, Det sixtinske kapell og de mest kjente piazzaer, fontener, bygninger og kirker i Roma.

Det har i flere år vært en tradisjon for at avgangsklassene ved St. Paul skole og gymnaset gjennomfører en klassetur som en verdig og minnerik avslutning på lang skolegang. En slik tur begrunnes med Romas sentrale betydning for verdens katolikker og knyttes også til kompetansemål og innhold i opplæringen på St. Paul skole.

Vi anser at det er viktig for klassemiljøet og klassesamholdet at elevene får et optimalt siste år i grunnskolen og å gi opplevelser som er sentrale innenfor skolens verdigrunnlag og skolens læreplan.

Kunnskapskompetanse og sosialkompetanse hånd i hånd!

Ronny Michelsen
Rektor – St. Paul skole