Klasseturer som dannelsesreiser

Det har i flere år vært en tradisjon for at avgangsklassene ved St. Paul skole gjennomfører klassetur til Roma.

Les mer