Skolen utøver ansvar

Del innlegget

St. Paul skole er klar over at skolen skal utøve ansvar i foreldrenes sted. Vi mener at dette må gjøres ved at skolen skal forberede og beskytte barnet gjennom omsorg, kjærlighet, moralsk intuisjon samt ved en taktfull pedagogisk atferd. Denne taktfulle atferden tar sitt utgangspunkt i forståelsen av barnets behov og følelsesliv. Der det er en katolsk kirke er det som oftest en katolsk skole. Vi er også kirkens forlengede arm til oppdragelse, dannelse og læring.

Vi mener at en forutsetning for å fungere som dyktige pedagoger, er at vi føler oss inspirert av arbeidet., – at vi skjønner at vi er heldige som får lov til å arbeide med barn.

Pedagogikk handler om metoder. Det handler også om filosofiske overveielser. En lærer skal først og fremst være tilstede for sine elever. Men som lærer er vår oppgave også å skulle formidle et budskap. Dette budskapet er av såvel faglig, sosial og av verdimessig karakter.

Ved siden av å være en person som skal forstå, støtte og bygge opp under sine elevers selvfølelse, skal læreren også være med å legge forholdene til rette slik at elevene kommer ut av skolen med faglig innsikt. Lærere kan ikke lære bort noe for sine elever, selve læreprosessen foregår inne i hodene til elevene. Men som lærere kan man være med på å skape optimale læreforutsetninger for den enkelte. Det er ingen enkelt oppgave! Alle elever har ikke behov for samme forhold rundt læreprosessen, og dette skal man helst ta hensyn til.

Skolens fremste mål, er at elevene skal få handlingskompetanse, altså at de etter å ha avsluttet sine år på skolen, skal være kommet dithen at de kan fungere på en optimal måte sosialt, religiøst, praktisk, kreativt, språklig, problemløsende, kulturelt og personlig. De skal bli «gagnlige mennesker i heim og samfunn», som det står i skoleloven.

Heldig er lærere på St. Paul skole som får anledning til å jobbe i skolen vår med så mange flotte og hyggelige  elever.

 

Ronny Michelsen
rektor

september 2010