Skolens ledelse

Rektor Ronny Michelsen

Ronny Michelsen

rektor
rektor@stpaul.no

Har pedagogisk og administrativt ansvar for skolens drift. Tar seg av ansettelses- og lønnsforhold, økonomiske forhold, beredskap, helse, internkontroll og generell ledelse.

Kari-Anne Folkedal

Kari-Anne Folkedal

undervisningsinspektør I
rektors stedfortreder 2023/2024
karfo@stpaul.no

Har ansvar for skolens administrasjonssystem og ansattes personopplysninger. Tar hånd om eksamensrutiner, nasjonale prøver, permisjonssøknader/søknad om fritak fra undervisning, klagesaker, aktivitetplikten i henhold til opplæringslovens § 9A og eventuelle disiplinære saker – med spesiell tilknytning til ungdomsskoletrinnet.

Eva Eek

undervisningsinspektør II
vikariat 2023/2024
evaee@stpaul.no

Har ansvar for lærerlogistikk, timeplanlegging, aktivitetplikten i henhold til opplæringslovens § 9A og eventuelle disiplinære saker – med spesiell tilknytning til barnetrinnet. I tillegg Itslearning-support og diverse administrative oppgaver.

Katherina Packiyarajah

Katherina Packiyarajah

undervisningsinspektør II
vikariat 2023/2024
katpa@stpaul.no

Har ansvar for lærer- og vikarlogistikk for alle trinn, samt diverse administrative oppgaver.

Jan Wilhelm Werner

Jan Wilhelm Werner

permisjon fra ledelsesoppgaver 2023/2024
janwe@stpaul.no

Pater Erik Andreas

Pater Erik Andreas

skoleprest
erik.andreas.holth@katolsk.no

Skoleprestens hovedoppgave er å fremme skolens åndelige, sakramentale og liturgiske liv, og også ha ansvaret for kristendomsundervisningen sammen de andre kristendomslærerne.

Se Skolepresten (stpaul.no)