Lanternevandring i mørket

Del innlegget

Elever på småskolen har laget lykter og lanterner og lett etter Lyktemannen ute i mørket.

Her går jeg med min lanterne
og min lanterne med meg.
Der oppe lyser en stjerne,
her nede lyser jeg.

Brenn ei opp mitt lys.
Vi går til vårt hus.
Bimmeli, bammeli, bom.

Lyktemannen