Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod i Vestland. Foto: Bjarte Johansen, Vestland fylkeskommune

Mari-Kristine Morberg og Aina Drage er mobbeombod i Vestland. Foto: Bjarte Johansen, Vestland fylkeskommune