Påskespillet 2019

Del innlegget

Med bilder fra klasse 10Bs påskespill, ønskes alle elever, foresatte og ansatte en god og vel fortjent påskeferie!
Foto: Inge Risheim

«Det siste måltid» etter
maleri av Leonardo Da Vinci
«Jesus vasker disiplenes føtter» etter
maleri av D. Van Baburen
«Jesus og disiplene i Getsemane» etter
maleri av Caravaggio
«Jesus i Getsemane» etter
maleri av Carl Heirich Bloch
«Judas forrådelse» etter
maleri av Giotto
«Jesus for Kaifas» etter
maleri av Gerrard von Honthorst
«Jesus bli hånet» etter
maleri av Angelico
«Peters fornektelse» etter
maleri av Gerrard von Honthorst
«Hva er sannhet? – Jesus og Pilatus» etter
maleri av Nikolai Ge. Russer
«Ecce Homo – Se det mennesket» etter maleri av Antonio Ciseri 
«Jesus blir pisket» etter maleri av Caravaggio
«Ecce homo – Se det mennesket» etter maleri av Caravaggio.
«Jesus bærer sitt kors» etter maleri av El Greco
«Jesus på korset» etter maleri av Rembrandt
«Jesus dør» etter maleri av Bartolomeo Esteban
«Nedtagelsen av korset» etter maleri av Caravaggio
«Pieta» etter maleri av Michelangelo
«Tvileren Tomas» etter maleri av Caravaggio
Takk til klasse 10B!
Takk til lærerne i klasse 10B!