Advent 2017

Del innlegget

Skriftlesning:

Trøst, ja, trøst mitt folk!  sier Herren, deres Gud. Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett gjennom ørkenen! Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Rop høyt og vær ikke redd. Si til byene i Juda: «Se, der er deres Gud!» «Se, Herren din Gud kommer, full av kraft». (Jes 40,1.3.9 – 10a)

Andakt:

 

Kanskje kommer kongen 
hit til middag nå i dag.
Vi har dekket på perrongen 
med god mat av alle slag.

Passer denne Knutsen og Ludvigsen-teksten til det adventstiden handler om? Det er jo om kongen som skal komme? En salme som  «Gjør døren høy, gjør porten vid. Den ærens konge kommer hit.» har også å gjøre med kongen som kommer. Er det den samme kongen vi synger om i de to tekstene? Kongen som skal komme?

Selv om teksten til Knudsen og Ludviksen er morsom, har den lite å gjøre med den kongen Kirken venter på og det ukene før julefeiringen handler om: Kongens ankomst. Advent betyr ankomst, og den Kirken venter på skal komme, er Jesus Kristus. Han er Konge med stor K.

Vi har hans løfte om at han ikke kanskje kommer, men helt sikkert. Like sikkert som han kom første gangen, skal han også komme igjen.

Første gangen var det få som forstod han var en konge, annet enn Jomfru Maria, Josef, himmelens engler, noen gjetere og vismenn som brakte ham gaver, en konge verdig.

Fordi folkene ikke så hans kongeverdighet, ble han derfor ikledd narrens kappe, ikke kongens, og på hodet hans ble det plassert en krone av torner, ikke av gull. Tronen hans var den gang et kors, og han førte kampen til seier ved først å dø! Når han kommer igjen, er det ingen som skal tvile på hvem han er, kongenes konge og Herrenes Herre.

Hvordan er det vi så skal forberede oss på at kongen kommer? Er det ved ”å dekke på med god mat av alle slag? Med kalkun panert med hummer, små glass med artisjokk”, som teksten til Knutsen og Ludvigsen lyder?

Den beste måte å forberede at Kongen kommer, er allerede nå å ønske ham velkommen. Hvordan er det vi så på best vis ønsker ham velkommen?

Troen er Kirkens måte å ønske ham velkommen på. Å tro er å gi ham mulighet til å påvirke livene våre; på hvilken måte vi prioriterer hva som er viktig og hva som ikke er så viktig i mitt eget liv og i mitt møte med andre mennesker, å kunne ta et valg i dyp tillit til at det er Han som har oversikten, som også elsker oss og har omsorg for oss, også når ventetiden synes tung og mørk i sykdom og motgang.

Troen forholder seg til hvem han sa han var da han kom første gangen, og troen venter med stor forventning på at han kommer igjen for å skape alt nytt – en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.

Derfor tenner vi også lys. For hver søndag blir det lysere frem mot den dagen vi feirer ham som skal komme. Han er den samme som den gangen kom, Han som ble født, levde, døde og stod opp for å skjenke oss nåde og liv og gi oss del i sin guddommelige natur. Når han kommer, skal det feires!

Jeg har tillatt meg å dikte litt om på det første verset i sangen til Knutsen og Ludvigsen, tilpasset adventstiden:

Sikkert kommer kongen
med ham er englene i lag.
Vi  som  løper ham i møte,
er ett folk av alle slag!

Jeg ønsker dere alle en fortsatt velsignet advents- og julehøytid.

Pater Erik Andreas
Skoleprest