Elever på skolen før og etter skoletid

Del innlegget

Mange foreldre er travle om morgenen og jobber lenge om ettermiddagen. Pauline er vår SFO som gir et tilbud fra 07.30 – 16.30 (evt. halv plass til 15.00). Det er altså mulig å ha et trygt tilbud om tilsyn og aktivitet i den tiden dere foresatte trenger at andre ser etter barna.

Hvert år er det en del elever som kommer tidlig eller sitter og venter på skolen til de blir hentet etter skoletiden. Da har vi noen utfordringer med støy, konflikter, sikkerhet og manglende tilsyn. Vi har ikke noen gratistilbud utenom SFO (som altså koster penger). Vi kan ikke ha «gratispassasjerer».

Vi er derfor nødt til å presisere noen regler.

Før skoletid:

 • Elever i småskolen skal vente ute eller i Arenaen dersom de kommer tidligere enn 08.20.
  De kan gå opp og henge fra seg i garderoben, men må gå ut av garderoben til 08.20.
 • Vi har ikke tilsyn på gangen utenfor 2. – 4. klasse før 08.20.
  Det blir lett for trangt og konflikter på gangen om elevene kommer opp for tidlig
 • Pauline-elever blir fulgt fra Pauline/SFO til klassen mellom 08.20-08.30.
 • Elevene skal være klar kl 08.30.
  Felles oppstart, morgenbønn og viktige beskjeder går man glipp av dersom dere kommer for sent.
 • Lærerne kan ta imot korte beskjeder fra foreldre ved skoledagens start, men husk at hele barnegruppen er prioritert.

Etter skoletid:

 • Elever som unntaksvis venter på storesøsken for å gå sammen hjem kan vente i Arenaen.
 • Elevene kan ikke delta i lek eller annet med de som går på Pauline/SFO.
 • Mobilen skal ikke brukes i Arenaen. Unntak er korte beskjeder til/fra foreldre.
 • Elever kan ikke ha en fast ordning der de for eksempel venter daglig til foresatte henter kl 15.
 • Elever som ikke har Pauline-plass skal hentes rett etter siste time.